3 Chiến Lược Kinh Doanh Online Hiệu Quả Từ Thầy Phạm Thành Long

Kinh doanh online muốn có hiệu quả thì phải có chiến lược kinh doanh rỏ ràng và logic. Nhiều người kinh doanh online gặp rất nhiều vấn đề, thậm chí không ra đơn hoặc kinh doanh không biết từ đâu cho hiệu quả.

Áp dụng 3 chiến lược kinh doanh online hiệu quả từ Thầy Phạm Thành Long, Thi đã có đột phá về thu nhập tốt hơn trong Tháng 8-9-10 2021 :

Chiến lược 1 : Chọn sản phẩm có lợi nhuận cao, Thi chọn kinh doanh online với mặt hàng mỹ phẩm dành cho nam giới, là ngách mới ít cạnh tranh nhưng thị trường lớn.

Chiến lược 2 : Sản phẩm bán số lượng nhiều cho mỗi khách, chuyển sang bán cho sỉ thay vì bán lẻ

Chiến lược 3 : Sản phẩm bán cho số đông, bán cho nhiều người thay vì chọn những sản phẩm cho 1 số nhỏ người mua.. Nhờ áp dụng chiến lược kinh doanh online nên doanh số kinh doanh mỹ phẩm đã cải thiện rất hiệu quả.

3 Chiến Lược Kinh Doanh Online Hiệu Quả Từ Thầy Phạm Thành Long

Hãy theo dõi và like để xem các video tiếp theo của Thi nhé.

huuthi

huuthi

Về tác giả

Nguyễn Hữu Thi

Chief Executive Officer (CEO) & Founder tại Công Ty Đào Tạo WePower và nhân viên làm việc tại Học sinh tại Eagle Camp và Founder, Director, CEO tại Amanvita

Về tôi

Chief Executive Officer (CEO) & Founder tại Công Ty Đào Tạo WePower và nhân viên làm việc tại Học sinh tại Eagle Camp và Founder, Director, CEO tại Amanvita

Bài viết