KDHT : Lựa chọn đối tác tiềm năng như thế nào ?

Trong ngành kinh doanh hệ thống, việc chọn đúng đối tác sẽ giúp cho doanh nghiệp phát triển như tên lữa, hoặc ngược lại, nó làm cho hệ thống bị ì , người bảo trợ rất mất thời gian củng như công sức để hổ trợ người đó.

Làm thế nào để chúng ta có thể lựa chọn được đối tác tiềm năng đúng như mong muốn ?

Làm thế nào để tiếp cận và tuyển dụng đúng người ?

Hãy xem những chia sẻ của Thi nhé..

https://youtu.be/p_iBxNJZOI8

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *